Om oss

Puma Ekonomi HB...

är den lilla personliga redovisningsbyrån som hjälper till när din tid eller kunskap kring redovisning och bokföring är knapp. Se vilka företagstjänster vi erbjuder här.

Våra kunder består av allt från privatpersoner till enskilda firmor till lite större aktiebolag.

Vi arbetar gärna med bostadsrättföreningar, stora som små. Läs mer...

Vi erbjuder skräddarsydd förvaltning av bostadsrättföreningar efter era behov. I vår ekonomiska förvaltning erbjuder vi bland annat:
  - Löpande bokföring
  - Hantering och betalning av leverantörsfakturor
  - Attest via Internet
  - Hantering av löner och arvoden
  - Kontrolluppgifter för löner, arvoden och vid överlåtelser
  - Avisering av avgifter och hyror
  - Kravhantering
  - Registrering av överlåtelseärenden
  - Underhåll av lägenhetsregister
  - Notering av pantsättningar
  - Årsredovisning
  - Deklaration

Vi är belägna i Nacka precis utanför Stockholm men eftersom vi idag kan göra det mesta av vårt arbete digitalt kan vi utan problem ha samarbeten med företag och privatpersoner i hela Sverige.

Puma Ekonomi är medlem i branschorganisationen FAR vilket innebär kvalitet och kompetens i det arbete vi utför. Vi har lång erfarenhet av redovisning och håller oss ständigt uppdaterade och utbildade på nyheter inom skatter, bokföring och redovisning. Allt så att du som kund ska känna dig trygg och nöjd med ditt samarbete med oss.

Auktoriserad redovisningskonsult (FAR)   - Auktoriserad redovisningskonsult

Väl mött!
Gänget på Puma Ekonomi HB


Så här behandlar vi dina personuppgifter (GDPR)


  Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft, GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. Denna information är riktad till dig som är anställd hos någon av våra uppdragsgivare. Våra uppdragsgivare hanterar detta direkt i uppdragsavtalet.

  Personuppgifter som vi behandlar
  Puma Ekonomi HB har fått i uppdrag att administrera din arbetsgivares lönehantering, bokföring och bokslut. De personuppgifter som vi behandlar så som personuppgiftsansvarig är uppgifter om namn, personnummer, adress, befattning, lön, skattetabell, arbetad tid, frånvaro, förmåner, utlägg och uppgifter om resor i tjänsten.

  Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
  Puma Ekonomi HB hanterar personuppgifter som ett led för att leverera tjänster enligt avtal och att se till att våra uppdragsgivare följer bokföringslagen och annan lagstiftning.

  Vårt berättigade intresse av att behandla dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra våra tjänster enligt avtal som t ex utföra bokföring och bokslut, betala ut lön i enlighet med arbetsgivarens avtal med anställda och att kunna rapportera de uppgifterna till olika intressenter (se nedan).

  Varifrån inhämtas personuppgifter?
  Uppgifter för bokföringen inhämtas från vår uppdragsgivare och de parter som uppdragsgivaren namnger. Personuppgifter avseende anställda inhämtas från den anställde och från arbetsgivaren. Alla uppgifter vi inhämtar om anställda erhåller vi via arbetsgivaren.

  Vilka kan få tillgång till personuppgifter?
  På Puma Ekonomi kan endast de personer som är involverade i uppdraget komma åt personuppgifterna. Personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.

  Vi använder flera olika programvaruleverantörer som tillhandahåller redovisnings- och lönesystem. Syftet med behandlingen i de systemen är att utföra bokföring, upprätta bokslut samt att beräkna lön och hålla kontroll på lönerelaterade uppgifter som t ex semesterdagar. Exakt vilka program och leverantörer som vi använder framgår av vårt uppdragsavtal. För dig som anställd kan din arbetsgivare svara på vilka system som används.

  Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter: arbetsgivare eller före detta arbetsgivare, skatteverket, försäkringskassan, försäkringsbolag, valcentraler, kronofogdemyndigheten, banker, fackförbund och statistikuppgifter till olika myndigheter.

  Hur länge sparar vi personuppgifter?
  Vi behandlar aldrig personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

  För att våra uppdragsgivare ska uppfylla Bokföringslagen sparas personuppgifterna som krävs enligt lagen i sju år. Personuppgifterna kan även sparas under en längre tid av säkerhetsskäl eller för att kunna fullfölja avtal.

  För att uppfylla lagkrav, eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara personuppgifter under en längre tid än ovan beskrivet.

  Dina rättigheter
  I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot var behandling.

  Om du skulle ha några synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge dessa till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 • Referenser:
 • NQV-utbildning&service och High Tail HB
  "För mig står Puma Ekonomi för trygghet... Läs mer
  ...Vissheten att de på ett seriöst och professionellt sätt sköter allt, från min bokföring till deklarationer, gör att jag kan koncentrera mig på det som engagerar mig mest."
  - Ulla-Stina Kronqvist, NQV-utbildning&service och High Tail HB
 • Gunnar Bohman Produktion AB / Maglehems Musteri
  "Jag är jättenöjd med vårt samarbete!"
  - Gunnar Bohman, Gunnar Bohman Produktion AB
 • Brf Pollux 8
  "Vi ser att Puma Ekonomi HB skapar en stabil kontroll över vår förenings ekonomi."
 • Vi stödjer:
 • Katthemmet i Vaxholm (Djurhjälpen)
 • Idrotten i Nacka (Sportlotteriet)

Tjänster

fakturakalkulator

Redovisning

   - Löpande bokföring
   - Fakturering
   - Hantering av leverantörsfakturor
   - Moms & skattedeklarationer
   - Bokslut & Årsredovisning
   - Rapportering (balans- & resultatrapport)

lönkalender

Löner

      - Lönehantering
      - Arbetsgivaravgifter
      - Kontrolluppgifter

skrivdiagram

Rådgivning

    - Registrering av enskild firma, aktie-, handels-, eller kommanditbolag
    - Skattefrågor
    - Budget & prognoser

Kontakta oss

Hitta till oss

Adress m.m.
Mäklare

Nedanstående tjänster kan Puma Ekonomi HB stå till tjänst med för dig som är mäklare och ska sälja ett objekt i någon av de föreningar som vi förvaltar.

Är du mäklare och vill ha en mäklarbild. Skicka in ditt förmedlingsuppdrag till oss, där uppgift om bostadsrättsförening, ägare och lägenhetsnummer framgår.

Kontakta även oss om ni behöver en ekonomisk plan, föreningens stadgar eller årsredovisning.

Överlåtelseavtal samt ansökan om inträde/utträde ska alltid skickas till föreningens styrelse för godkännande innan vi handlägger ärendet.

Önskar du beställa något av ovanstående, vänligen använd vårt formulär här nedan. ( * = obligatoriska uppgifter )

 Mäklarbild (Mäklarbild via e-post kostar 350 kr exkl moms.)
       Bifoga förmedlingsuppdrag för att få mäklarbild

Fil 1:
Fil 2:
Fil 3:
Fil 4:

 Påtecknad årsredovisning
 e-post: 160 kr exkl. moms
 papperskopia/st: 250 kr exkl. moms

 Stadgar
 e-post: 160 kr exkl. moms
 papperskopia/st: 250 kr exkl. moms

 Ekonomisk plan
 e-post: 160 kr exkl. moms
 papperskopia/st: 250 kr exkl. moms


Logga in

 Kundinloggning

(Öppnas i nytt fönster)

 Inloggning brf-portal

(Öppnas i nytt fönster)


TOP